Susține Asociația ProAdrenaline Parâng


 

Dacă iubești zborul cu parapanta și dorești să susții această activitate, te rugăm să direcționezi către Asociația Pro Adrenaline Parâng suma de 3,5% din impozitul plătit în anul precedent.

Sumele astfel strânse vor fi folosite pentru promovarea zborului cu parapanta, organizarea de activități specifice: cursuri, tabere de pregătire, organizarea de festivaluri și concursuri de parapantă, etc.

Formularul 230 se adresează persoanelor fizice care realizează veniturile din salarii și asimilate salariilor și/sau veniturile din pensii și optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul anual, pentru susținerea entităților nonprofit, în condițiile legii;

Contribuabilii care îşi exprimă această opțiune pot solicita direcționarea acestei sume către o singură entitate nonprofit.


 

Formularul 230 pentru anul 2021, poate fi descărcat de aici: FORMULAR 230

(Vă rugăm să folosiți butonul de download după ce accesați linkul de mai sus. Vă mulțumim!)


 

Formularul 230 se tipărește și se completează astfel:

 • anul – se completează cu anul precedent (dacă suntem în anul 2021 vom scrie 2020);
 • completăm datele personale ale contribuabilului;
 • bifăm căsuța conformă cu veniturile pe care le-am avut în anul precedent (salarii sau pensii);
 • bifăm căsuța pentru organizație nonprofit;
 • completăm datele de identificare ale Asociației Pro Adrenaline Parâng;
  • Codul de identificare fiscală: 27200680;
  • Denumire entitate nonprofit: Asociația Pro Adrenaline Parâng;
  • Cont bancar (IBAN): RO78RNCB0165125721580001;
 • Suma – nu tebuie scrisă (va fi calculată de organele fiscale);
 • Semnătura contribuabil;

După completarea formularului, acesta se depune la registratura organului fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa de domiciliul, potrivit legii, sau poate fi trimis prin scrisoare recomandată de la orice oficiu poștal.

Adresa poștală a circumscripției fiscale de care aparțineți se poate afla de aici: ADRESE ANAF (sursa: site-ul ANAF).

Termenul limită este până în data de 25 mai a anului curent.

ProAdrenaline Paragliding Center

este un departament

al

Asociației de Educație și Sport

Pro Adrenaline Parâng


 

Pentru mai multe detalii și informații vă rugăm să ne contactați.

email: proadrenalinepc@gmail.com;

telefon: 0730767682;

Vă mulțumim!