Susține Clubul ProAdrenaline

Dacă iubești zborul cu parapanta și dorești să susții această activitate, te rugăm să direcționezi către Clubul ProAdrenaline 2% din impozitul anual. Sumele astfel strânse vor fi folosite pentru promovarea zborului cu parapanta, dotarea clubului cu echipamentele necesare și organizarea de activități specifice: tabere de pregătire, festivalul Aerociudaților, concursuri de parapantă, etc.

Formularul 230 se adresează persoanelor fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate acestora și optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susținerea entităților nonprofit, în condițiile legii;

Contribuabilii care îşi exprimă această opțiune pot solicita direcționarea acestei sume către o singură entitate nonprofit.

Formularul 230 se tipărește și se completează cu datele personale ale contribuabilului, data și semnătura. Datele Clubului ProAdrenaline sunt deja completate iar suma va fi calculată de organele fiscale.

După completarea formularului, acesta se depune la registratura organului fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa de domiciliul, potrivit legii, sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Adresa poștală se poate afla de pe site-ul ANAF la rubrica Direcţiile Generale Regionale ale Finanţelor Publice – link aici.

Termenul limită este până în data de 25 mai a anului curent, pentru anul trecut.

Îți mulțumim !

Descarcă de aici Formularul 230 sau dacă dorești un formular tipărit, te rugăm să ne  contactezi.

Pentru mai multe detalii și informații suntem la dispoziția ta.

Download Formular 230